Flower - Nikon D7000 18-300mm vs Sony F3 55-210mm - kgravett